Sự khác biệt giữa Siam Reiki và những cách trị liệu Reiki khác

Khoá Siam Reiki của Steve có tiêu chuẩn quốc tế cao và chuyên nghiệp bởi vì:

1.​ Học viên sẽ được căn chỉnh năng lượng luân xa trực tiếp một cách an toàn và mạnh mẽ. Từ đó hào quang sẽ mở rộng và sự kết nối với các Guide là rõ ràng và tác động lâu dài.

Số lần căn chỉnh và Năng lượng căn chỉnh của Vị thầy là 2 yếu tố quyết định trong việc khai thông các luân xa của học viên.

* Trong cấp độ 1, bạn được căn chỉnh trực tiếp 04 lần

* Sau cấp độ 1, bạn kết nối từ 3 – 6 Guide hỗ trợ.

2.​ Tiêu chuẩn của Steve rất cao trong trị liệu: ông yêu cầu thời gian và số lượng trị liệu trực tiếp đủ mới được nâng cấp độ học tiếp theo.

Thay vì chỉ muốn học nhanh để vào việc và kiếm tiền thì Steve Yêu Cầu học viên của mình có đủ trải nghiệm, năng lực và khả năng tâm linh (con mắt thứ ba), công cụ (con lắc cảm xạ, trị liệu tinh thể, vv) cũng như có tư duy và trái tim thấu cảm.

3.​ Một tiêu chuẩn cao nữa là Siam Reiki bắt buộc người mới học sẽ phải đặt tay trực tiếp lên cơ thể người khác để cảm nhận dòng năng lượng tuôn chảy và dừng chảy cũng như phát hiện và loại bỏ những năng lượng xấu từ người khác.

4.​ Sự quan sát và đánh giá trực tiếp của Steve với học viên sẽ quyết định lộ trình học tiếp theo của người đó sẽ như thế nào.

Love&Peace