Siam Reiki Cấp 2

Khóa học này là khởi đầu cho bạn trên con đường trở thành một người mang ánh sáng. Cường độ năng lượng mà một học viên cấp độ 2 làm việc cùng sẽ tăng gấp đôi ngay lập tức, và sẽ tiếp tục tăng trong quá trình họ chữa bệnh cho những người khác. Reiki cấp độ 2 hoạt động không chỉ trên phương diện vật chất mà còn cả tâm trí, cảm xúc và tâm linh. Các học viên Reiki cấp độ 2 sẽ có hành trình phát triển về tâm linh, dù họ có ý thức được việc đó hay không.

Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được dạy về phương pháp chữa lành từ xa cho một và nhiều người, cũng như cách làm sạch năng lượng trong các vật thể và khu vực.

Khóa học này bao gồm một ngày lý thuyết và một ngày thực hành. Học viên sẽ nhận được tổng cộng 4 nghi lễ vi chỉnh, có cơ hội thực hành và được điều trị dưới sự giám sát của Giáo viên Siam Reiki Bậc thầy.

Điều kiện bắt buộc cần có để tham gia khoá học:Học viên phải trên 18 tuổi. Học viên phải hoàn thành Reiki Cấp độ 1 cách đây ít nhất 2 tháng và đã thực hiện 10 lần trị liệu Reiki.

Những lợi ích sau khóa học
● Học các Biểu tượng Reiki truyền thống và công dụng của chúng.
● Có thể thực hiện trị liệu/chữa lành Reki từ xa cho một điểm/người.
● Có thể thực hiện trị liệu/chữa lành Reiki từ xa cho nhiều điểm/người.
● Có thể cảm nhận dòng năng lượng Reiki chảy và dừng trong quá trình trị liệu từ xa.
● Tìm hiểu sự khác biệt giữa trị liệu đặt tay trực tiếp và trị liệu từ xa.
● Có thể sử dụng các giác quan khác ngoài 5 giác quan cơ bản.
● Có thể xác định và giải phóng sự tắc nghẽn sức khỏe tâm linh trong quá trình trị liệu bằng Reiki.
● Có thể xác định và giải phóng sự tắc nghẽn cảm xúc.
● Có thể xác định và giải phóng các rối loạn về sức khỏe tâm linh.
Những người tham gia sẽ nhận được Chứng chỉ Siam Reiki Cấp độ 2, được cấp bởi Institute of Applied Holistic Health Sciences (IAHHS).

Thông tin chi tiết:
Thời lượng: 2 ngày
Thời gian: 9h sáng – 6h chiều