Cảm Thụ Hào Quang

Tên học phần: Cảm thụ Hào quang
Mã học phần: TBHSA

Thời lượng học phần: 2 ngày 16 giờ
Học phí: Chi phí phụ thuộc từng quốc gia không bao gồm thuế.

Người tham gia tối thiểu-tối đa: 1-10
Điều kiện tiên quyết: Không yêu cầu

Phương pháp truyền tải: Được giảng viên hướng dẫn theo Phương pháp Đào tạo Phát triển qua kiểm tra đánh giá.

Phương pháp đánh giá: Thẩm định liên tục với (Lời nói, Thực hành bao gồm đánh giá Ngoại cảm)

Đầu ra khóa học:
* Các bài tập thở để kích hoạt Ajna (Con mắt thứ ba).
* Các bài tập về mắt, luyện cơ mắt.
* Tâm lý trị liệu qua năng lượng và ảnh hưởng của hào quang.
* Giới thiệu về hào quang và màu sắc.
* Giới thiệu về độ nhạy cảm của các luân xa chính.
* Giới thiệu về năng lượng trái đất.
* Giới thiệu năng lượng thực vật.
* Giới thiệu về các luân xa phụ và nhỏ.