Khả Năng Ngoại Cảm Khi Chạm Vào Vật Thể

Khả năng ngoại cảm khi chạm vào vật thể được định nghĩa là năng lực hoặc nghệ thuật tiên đoán thông tin về con người hoặc sự kiện liên quan đến một vật thể chỉ bằng cách chạm vào hoặc ở gần nó.

Khả năng ngoại cảm khi chạm vào vật thể là một năng lực tâm linh, trong đó một người có thể cảm nhận hoặc “đọc” lịch sử của một vật thể bằng cách chạm vào nó. Một người như vậy có thể nhận được các dấu ấn từ một vật bằng cách cầm nó trong tay hoặc có thể là chạm nó vào trán mình. Những dấu ấn như vậy có thể được ghi nhận dưới dạng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị – thậm chí là cảm xúc.

Khả năng ngoại cảm khi chạm vào vật thể được định nghĩa là năng lực hoặc nghệ thuật tiên đoán thông tin về con người hoặc sự kiện liên quan đến một vật thể chỉ bằng cách chạm vào hoặc ở gần nó.

Khả năng ngoại cảm khi chạm vào vật thể là một năng lực tâm linh, trong đó một người có thể cảm nhận hoặc “đọc” lịch sử của một vật thể bằng cách chạm vào nó. Một người như vậy có thể nhận được các dấu ấn từ một vật bằng cách cầm nó trong tay hoặc có thể là chạm nó vào trán mình. Những dấu ấn như vậy có thể được ghi nhận dưới dạng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị – thậm chí là cảm xúc.

Khóa học này cung cấp cho bạn một phương pháp bổ trợ để nâng cao hơn nữa các kĩ năng tâm linh của mình và hỗ trợ bạn trong quá trình trị liệu chữa lành, đặc biệt là khi thực hiện chữa lành từ xa hoặc chẩn đoán từ xa bằng hình ảnh.

Những lợi ích sau khóa học:
● Học cách thực hiện phân tích từ xa trên người và vật thể.
● Học cách thực hiện Phân tích Địa lý
● Học cách tăng khả năng cảm nhận với vấn đề về năng lượng.
● Học cách tăng khả năng cảm nhận với các vật thể có nhiễm năng lượng.
● Học cách thực hiện ước lượng với Người mất tích.
● Học cách tăng khả năng cảm nhận năng lượng của một người khác ở xa (địa lý hoặc thời gian)
● Học cách xác định sự nhiễm năng lượng bằng tâm linh.

Thông tin chi tiết
Thời lượng: 2 ngày (16 giờ)
Lớp học trực tuyến: Thời gian linh hoạt, có dạy trực tuyến.
Thời gian: 9h sáng – 5h chiều
Điều kiện bắt buộc cần có để tham gia khoá học: Không có. Khuyến khích có Reiki Cấp độ 1 nhưng không bắt buộc.
Chứng chỉ: Học sinh nhận được Chứng chỉ đã hoàn thành khóa học cấp bởi IAHHS