​Siam Reiki Cấp 1

Reiki là một liệu pháp truyền năng lượng vô cùng hiệu quả. Nó là kỹ thuât đặt tay chữa lành, đạt được nhờ sự mở rộng các luân xa và hào quang. Điều này làm tăng tần số rung động của người nhận, giúp thúc đẩy tâm trí, cơ thể và tâm linh khỏe mạnh hơn. Siam Reiki® đã phát triển các tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo tất cả học viên được thực hành dẫn kênh một cách an toàn và truyền dẫn nguồn năng lượng Reiki ở mức độ cao nhất cho từng giai đoạn.

Các học viên được học 1 ngày lý thuyết, 1 ngày thực hành đặt tay trực tiếp và tổng cộng 4 nghi lễ vi chỉnh. Sau Reiki 1, những người tham gia có thể tự thực hiện trị liệu Reiki cho bản thân và những người khác.

Nội dung chương trình:

  • Lịch sử của Reiki và tìm hiểu về hệ thống kiểm soát chất lượng Siam Reiki
  • Tổng quan về Reiki và các liệu pháp năng lượng khác trên thị trường toàn cầu
  • Hiểu biết sự khác biệt giữa Siam Reiki và các liệu pháp năng lượng khác
  • Các lợi ích thể chất của các trị liệu Reiki
  • Hiểu biết cơ bản về Luân xa và hệ thống năng lượng trong và xung quanh cơ thể
  • Các vị trí đặt tay chuẩn
  • Chuẩn bị phòng trị liệu và chỉ dẫn an toàn năng lượng
  • Tự trị liệu cho bản thân
  • Cảm nhận luồng chảy và dừng của dòng năng lượng Reiki
  • Trải nghiệm thực tế với giáo viên hướng dẫn.

Những người tham gia sẽ nhận được Chứng chỉ Siam Reiki Cấp độ 1, được cấp bởi Institute of Applied Holistic Health Sciences (IAHHS).