Con Lắc Cảm Xạ

Bạn có muốn có được nhiều thông tin hơn khi thực hiện một buổi trị liệu Reiki không?

Bạn có hay bị tấn công liên tiếp bởi những ảo ảnh và trực giác mà bạn không thể diễn giải?

Bạn có muốn sở hữu thêm một kĩ năng để giúp mình tự tin hơn.

Thì có lẽ đã đến lúc để bạn phát triển khả năng giao tiếp với các các thiên thần làm việc trong trị liệu.

Đến với lớp học, bạn sẽ có các thông tin cần thiết để có thể hiểu và giúp đỡ khách hàng của mình một cách tốt hơn. Con lắc sẽ hỗ trợ các năng lực chẩn đoán của bạn. Và khi bạn dần quen với việc thực hành, bạn sẽ nhận thấy mình ít phải phụ thuộc vào Con lắc hơn. Tuy nhiên, sẽ có những ngày mà mọi thứ không được rõ ràng. Vào lúc đó, bạn sẽ có sẵn một kĩ năng và một công cụ tuyệt vời để dựa vào, bên cạnh khả năng logic, trực giác và tâm linh của bạn.

Đến với lớp học, bạn sẽ có nhiều thời gian thực hành dưới sự giám sát. Bạn sẽ thực hiện chẩn đoán trên người và chẩn đoán từ xa. Bạn cũng sẽ thực hành trị liệu Reiki bằng Con lắc.

Nếu được sử dụng đúng cách, con lắc sẽ là một công cụ tuyệt vời cho bạn.

Những người tham gia sẽ nhận được Chứng chỉ do Institute of Applied Holistic Health Sciences (IAHHS) xác nhận và cung cấp.

Những lợi ích sau khóa học:
● Học cách thanh tẩy một con lắc.
● Học cách kích hoạt một con lắc.
● Học cách sử dụng một con lắc trên tất cả các lớp cơ thể (Thể chất, Tâm trí, Tâm linh và Cảm xúc)
● Học cách đưa ra chẩn đoán Con lắc về: Thể chất, Tâm trí, Tâm linh và Cảm xúc.
● Học cách sử dụng con lắc để tìm nguyên nhân gây ra tắc nghẽn năng lượng
● Học cách xác định Luân xa nào bị tắc nghẽn năng lượng bằng con lắc.
● Và học cách nhận được câu trả lời chính xác từ Con lắc.

Thông tin chi tiết
Thời lượng: 2 ngày (16 giờ)
Lớp Online: Giờ dạy linh hoạt, vui lòng liên hệ để biết thông tin.
Thời gian: 9h sáng – 5h chiều
Điều kiện bắt buộc cần có để tham gia khoá học: Siam Reiki Cấp độ 2