Siam Reiki Cấp 3 (Master)

Đây là cấp độ Bậc thầy!

Sau cấp độ này, bạn sẽ được chứng nhận là một bậc thầy Siam Reiki và có thể bắt đầu thực hành Reiki một cách chuyên nghiệp.

Học viên được học 1 ngày lý thuyết, 1 ngày thực hành đặt tay trực tiếp và tổng cộng 4 nghi lễ vi chỉnh.

Điều kiện bắt buộc cần có để tham gia khoá học: Học sinh phải trên 18 tuổi và đã thông thạo Siam Reiki Cấp độ 2. Phải có ít nhất 6 tháng kể từ khi hoàn thành Siam Reiki cấp độ 2 và học viên phải có kinh nghiệm thực hiện trị liệu Reiki cho 30 khách hàng (không tính trị liệu từ xa).

Những lợi ích sau khóa học:
● Tìm hiểu các sự khác biệt của năng lượng dưới góc nhìn toàn thể (Thể chất, Tâm trí, Tâm linh và Cảm xúc).
● Tìm hiểu các phương pháp trị liệu Tìm lại Linh hồn và Tiền kiếp.
● Khả năng xác định các năng lượng khác và ý nghĩa của chúng.
● Khả năng xác định các thực thể trong Hào Quang và cơ thể Etheric.
● Tìm hiểu các Nhóm Năng lượng.
● Học cách làm chủ năng lượng và hiểu được ý nghĩa của chúng.
● Tìm hiểu sự khác biệt giữa cơ thể vật chất, tâm trí, tình cảm và tâm linh.
Những người tham gia sẽ nhận được Chứng chỉ Siam Reiki Master Cấp độ 3, được cấp bởi Institute of Applied Holistic Health Sciences (IAHHS).

Thông tin chi tiết:
Thời lượng: 2 ngày (16 giờ)
Thời gian: 9h sáng – 5h chiều