Chia Sẻ Từ Học Viên

Lớp Học Và Sự Kiện

BUỔI CHIA SẺ VỀ NHỮNG KHÁI NIỆM TRONG TÂM LINH VÀ NGHỀ CHỮA LÀNH

CHƯƠNG TRÌNH THAILAND GATHERING 2022

CHÍNH SÁCH CÔNG NHẬN VIỆC HỌC TẬP TRƯỚC ĐÓ 

KHÓA THIỀN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGOẠI CẢM

CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM GATHERING 2023

ONLINE TALK – NHỮNG BUỔI TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN