Chia Sẻ Từ Học Viên

Lớp Học Và Sự Kiện

BUỔI CHIA SẺ VỀ NHỮNG KHÁI NIỆM TRONG TÂM LINH VÀ NGHỀ CHỮA LÀNH

CHƯƠNG TRÌNH THAILAND GATHERING 2022

CHÍNH SÁCH CÔNG NHẬN VIỆC HỌC TẬP TRƯỚC ĐÓ 

KHÓA THIỀN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGOẠI CẢM

CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM GATHERING 2023

ONLINE TALK – NHỮNG BUỔI TRÒ CHUYỆN TRỰC TUYẾN

Tháng Năm 2023

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1
2
3
4
  • Suki s available for recording
5
6
  • Online talk
7
8
9
  • 12pm Online talk English - VNese
10
  • Rpl direct at site
11
  • FREE EVENT IN HANOI
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • 12pm Online talk Eng - Vnese
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31