Vishuddha – Luân Xa Họng

Vishuddha được mô tả như môt lưỡi liềm bạc nằm trong vòng tròn trắng, với 16 cánh hoa xanh nhạt, hoặc xanh ngọc (Theo Wikipedia).

Luân xa này là luân xa thứ 5, được gọi là luân xa họng (Vishuddha). Nó liên quan đến giao tiếp, thể hiện bản thân, tính sáng tạo và nhận thức cá nhân (Debbie Creagh).

Luân xa này liên quan đến chức năng của phổi, bộ máy thanh âm, thanh quản, họng, tuyến giáp, đoạn tuyến giáp và hệ thống bạch huyết. Ứ đọng tại đây dẫn đến tật nói lắp, viêm thanh quản, sưng các tuyến và các vấn đề về tai (Lee Wei-Dei).

(Trích dẫn tài liệu học tập của Siam Reiki)

Luân xa thứ 5 – Luân Xa Họng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *