Sahasrara – Luân Xa Vương Miện

Sahasrara, nghĩa là tòa sen ngàn cánh, được coi là luận xa của ý thức thuần túy, trong đó không có vật thể cũng như chủ thể. Khi năng lượng của hệ thống luân xa nữ Shakti đạt đến điểm này, nó hòa hợp với năng lượng của Shiva, và đạt đến trạng thái hành giả đắc đạo (Theo Wikipedia).

Đây là luân xa thứ 7, còn gọi là luân xa vương miện (Sahasrara), tương thông với trí tuệ, ý thức và nhận thức thuần túy. Đó là sự kết nối đến một thế giới vĩ đại bên ngoài. Khi phát triển, luân xa này đem lại kiến thức, trí tuệ, hiểu biết và những sự thật tâm linh (Debbie Creagh).

Luân xa này kết nối với các chức năng thể chất của Não bộ, hệ thần kinh, tủy sống, dây thần kinh và tuyến yên. Do đó, một vài triệu chứng sau sẽ xảy ra khi luân xa này bị ứ đọng: Đau nửa đầu, u não, thiếu máu, hôn mê, nhạy cảm với ánh sáng/ âm thanh (Lee Wei-Dei).

(Trích dẫn tài liệu học tập của Siam Reiki)

Luân xa thứ 7 – Luân Xa Vương Miện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *